novinky / neu


SOS pro Zpravodaj!   



Výzvu předsednictva k vytvoření nového týmu Zpravodaje najdete celou na této web-site, ve Zpravodaji 9/16 a v internetové verzi Zpravodaje na webu velvyslanectví ČR pod http://www.mzv.cz/bern/cz/vzajemne_vztahy_a_informace/cesi_zijici_ve_svycarsku/index.html

* * *

Schůze předsednictva
se konala 19.8.2016, zápis najdete pod "zápisy / Protokolle"

Schůze výboru
se konala 9.4. v Bernu, zápis najdete pod "zápisy / Protokolle"

Příští schůze výboru bude 22.10.2016 v Bernu.
pozvánka je rozeslána a k nahlédnutí pod "zápisy / Protokolle"


* * *

Zápisy z několika předcházejících schůzí najdete také pod "zápisy / Protokolle"

Informace o plánovaných nebo proběhlých (nám ohlášených) aktivitách členských spolků SSČS.





              Pozvánka

Podzimní bernské krajanské setkání s promítáním filmu se koná v pátek
 21. října 2016.
Očekáváme Vás od 17. hodin  ve společenském sále kostela Bruder    Klaus,
 Segantinistrasse 26,  Tram č. 7 Burgernziel.
                                             
Těšíme se na setkání s Vámi. Informace, přihlášení:

Srdečně zve výbor Sokola Bern
* * *

Literární večer s paní Helenou Koudelkovou-Eser 28.10.

k autobiografii pod názvem Tanec života
v 18h v sále italské katolické misie Zürich, Feldstrasse 109
pořádá spolek Beseda Svatopluk Čech
u příležitosti 98. výročí vzniku Československa





12.11. -  Župní schůze (zástupkyň a zástupců jednot) ve Waldibrücke, pozvánky šly / jdou na adresy jednot

rezervujte si důležité datum pro všechny, kdo "chtějí být fit, chtějí si zacvičit":
13.11.
se ve Windischi koná oblíbená cvičební neděle pro dospělé + děti
detaily následují

* * *

Znáte Rychlé šípy?

pátek 18. listopadu 2016 v 19:30 hodin
posluchárna č. 115, Kollegienhaus Uni Basel, Petersplaz 1

Domov Basilej a švýcarská pobočka Společnosti pro vědy a umění (SVU)
zvou na přednášku Jaroslava Čvančary a Michala Beránka

o autorovi knih pro mládež a skautském vůdci
Jaroslavu Foglarovi (*6. 7. 1907, Praha – +23. 1. 1999, tamtéž),
jehož skautské jméno bylo Jestřáb.
Přednáška se bude zabývat Foglarovým životem, jeho způsobem myšlení, publikacemi a příhodami týkajícími se jeho doby.

Detaily najdete na www.domov.ch

* * *
akce, které proběhly v souvislosti se stým výročím jsou popsány na vlastní stránce - 100 let / Jahre
* * *




Jiří Menzel
v rámci podzimních filmových festivalů



budou promítány filmy Jiřího Menzela a Miloše Formana, detaily najdete na uvedených stránkách

 . . . Stadtkino Basel: Cyklus filmů Jiřího Menzela a o Jiřím Menzelovi
http://stadtkinobasel.ch/filmreihe_stadtkino.php?rid=268&m=2

… am Filmpodium der Stadt Zürich
http://www.filmpodium.ch/reihen-uebersicht/57453/

… im stattkino Luzern
http://www.stattkino.ch/index.cfm?nav=1,405&SID=1&DID=1

* * *








Podzim sebou přináší celou řadu pěkných akcí, zde několik tipů nejen na říjen ale i na další měsíce. Nadpisy jsou zároveň prokliky na podrobnosti k jednotlivým pozvánkám.
Další informace najdete na pravidelně aktualizované stránce Českého klubu -  http://www.ceskyklub.ch/

Večery divadelní improvizace,
které se budou konat od 26. října pravidelně ve středu večer v Haus Brugg v Adliswil19:30-21:30h.
Literární večer s paní Helenou Koudelkovou-Eser
28. října 2016 v 18h
v sále italské katolické misie Zürich, Feldstrasse 109
Spolek Beseda Svatopluk Čech u příležitosti 98. výročí vzniku Československa pořádá literární večer s paní Helenou Koudelkovou-Eser, k autobiografii pod názvem Tanec života.
O krásném pávu a začarovaném hradu
30. října 2016 od 10:30h
Schulhaus Kronenwiese, Schulhausstr. 1, Adliswil
Klasická činoherní pohádka na motivy Boženy Němcové.
Liduščino divadlo z Prahy

další připravované akce ČKZ:
21.11. Literární večer s autorským čtením - Marek Šindelka (připravuje ČKZ ve spolupráci s BSČ a Univerzitou Zürich-katedrou Slavistiky)
26.11. České čtení pro děti v Pestalozzi bibliothek Sihlcity s Janou Madarászovou
20.-22.1. 2017 Víkend pro rodiny s dětmi v Mörlialp
* * *
Z velvyslanectví ČR v Bernu:
V letošním roce bychom rádi na konzulárním úseku v období Adventu
spolupracovali s našími nejmenšími občany. Konkrétně se jedná o ozdobení
vánočního stromečku, jehož vzhled bychom rádi vložili do ručiček dětí,
které tímto prosíme o dodání vánočních ozdob v rozměru max. 8x8 cm.
Tématem ozdob je "Narození dítěte - vítej mezi námi" . Ozdoby budou
následně spolu s informací o českých školách ve Švýcarsku osobním dárečkěm
pro další nové občánky, jejichž narození se u nás bude zapisovat. Moc se
těšíme na kreativitu naších malých!
Ozdoby zasílejte nebo přinášejte do 25. listopadu 2016 s označením
"Vánoce" na Konsularabteilung, Botschaft der Tschechischen Republik in
Bern, Muristrasse 53, P.O. Box 537, 3006 Bern

Sandra Miholová

* * *

                      Galerie Krause

Tumbelenstrasse 37, CH-8330 Pfaffikon ZH, Telefon/Fax +41 44 9503066, galeriekrause@bluewin.ch
21.11.-20.12.2016 vánoční výstava
otevírací hodiny sobota a neděle 14-19h nebo podle dohody
* * *
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Od středy, 28. září do pátku 30.9. se konala v Praze opet Konference zahraničních Čechů. 
Informace jsou na www.zahranicicesi.com

* * *

Volby do Senátu Parlamentu ČR - říjen 2016
Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat NEBUDE.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu. Toto je možné jedním ze tří způsobů:

1/ podáním v listinné podobě, které je opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
2/ podáním v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
3/ podáním zaslaném prostřednictvím datové schránky

Podání musí být doručené úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 30. září 2016) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 5. října 2016 do 16 hod SEČ)

Zastupitelský úřad smí předat voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 22. září 2016) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Je možné vydat voličské průkazy najednou pro obě kola voleb, bez ohledu na to, zda je v žádosti výslovně uvedeno, že si volič přeje vydat oba průkazy současně.

Pro úplnost uvádíme, že Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz , logo "Volby do Senátu Parlamentu ČR".
Informace o novém informačním portálu CzechPlatform.cz

Dovolujeme si Vás informovat o nové službě, kterou nabízejí Česká centra prostřednictvím nového informačního portálu CzechPlatform.cz 

Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí uvedla do provozu informační portál, který nabízí přehled o plánovaných českých aktivitách konaných v daném teritoriu.  Oficiální spuštění CzechPlatform.cz se uskutečnilo v prostorách Ministerstva zahraničních věcí dne 23. 6. 2016 za účasti ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.

Platforma mapuje kulturní aktivity Česka v zahraničí podporované ze státních i soukromých zdrojů. Přispívá k větší koordinaci české zahraniční prezentace v oblasti kulturních
a kreativních průmyslů. Poskytuje hodnotný zdroj informací o chystaných akcích a přehled kontaktů.

Prostřednictvím CzechPlatform.cz lze obdržet podrobnější přehled o aktivitách
s českou účastí ve Vašich teritoriích.

Máte-li zájem, můžete se zaregistrovat na stránkách CzechPlatform pro odběr Newsletteru. Nabízené informace pomohou získat ucelenější přehled o relevantních akcích a návštěvách významných českých osobností. V případě zájmu o spolupráci s daným subjektem lze díky CzechPlatform.cz navázat kontakt přímo. Pokud se tak rozhodnete, lze napomoci zviditelnění daného projektu/ subjektu prostřednictvím sítě kontaktů ZÚ.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, odd. komunikace Českých center
na telefonním čísle (+420) 234 668 257 nebo e-mailem na info@czechplatform.cz

Tiskovou zprávu a fotografie ze slavnostního zahájení konaného 23. 6. 2016 naleznete na http://www.czechcentres.cz/novinky/czechplatform3/

Česká centra
Václavské nám. 816/49, Praha 1, 110 00, Česká republika
Telefon: +420 234 668 257 (koordinátor projektu CzechPlatform)
E-mail: info@czechplatform.cz
Web: www.czechplatform.cz
Mgr. ČC Petra Jungwirthová, PhDr. Světoslava Danešová, Ing. Kristina Larischová
* * *

A co je nového u vás ?

Rádi zveřejníme informace také o vašich plánovaných a provedených akcích,
texty a fotografie posílejte na