novinky / neu

Schůze předsednictva
se konala 19.8.2016, zápis najdete pod "zápisy / Protokolle"

Schůze výboru
se konala 9.4. v Bernu, zápis najdete pod "zápisy / Protokolle"

Příští schůze výboru bude 22.10.2016 v Bernu.
pozvánka následuje
* * *

Zápisy z několika předcházejících schůzí najdete také pod "zápisy / Protokolle"

Informace o plánovaných nebo proběhlých (nám ohlášených) aktivitách členských spolků SSČS.

              Pozvánka

Podzimní bernské krajanské setkání s promítáním filmu se koná v pátek
 21. října 2016.
Očekáváme Vás od 17. hodin  ve společenském sále kostela Bruder    Klaus,
 Segantinistrasse 26,  Tram č. 7 Burgernziel.
                                             
Těšíme se na setkání s Vámi. Informace, přihlášení:

Srdečně zve výbor Sokola Bern

* * *
12.11. -  Župní schůze (zástupkyň a zástupců jednot) ve Waldibrücke, pozvánky šly / jdou na adresy jednot

rezervujte si důležité datum pro všechny, kdo "chtějí být fit, chtějí si zacvičit":
13.11.
se ve Windischi koná oblíbená cvičební neděle pro dospělé + děti
detaily následují

* * *od září 2016 pod záštitou Sokola Zurich 


Cvičení se bude konat v pondělí od 17.15h do 18.00h v tělocvičně Schulhaus Manegg, Zurich.

Vycházet budeme z konceptu Mu-Ki / Va-Ki Turnen, jehož cílem je zábavnou a hravou formou podporovat psychomotorický vývoj dítěte. 
Cvičení je určené pro děti od cca 18 měsíců do 4 let v doprovodu rodiče (případně prarodiče či jiné osoby) - dle počtu zájemců se rozdělíme na věkově odpovídající skupinky. Předpokladem je vstup do Sokola a uhrazení ročního členského příspěvku CHF 40. 
Pokud byste se Vy a Vaše děti rádi přidali, ozvěte se, prosím, Karolíně Novákové na email novak.karo@gmail.com. Na stejnou adresu se můžete obrátit s jakýmikoli dotazy. 

akce, které proběhly v souvislosti se stým výročím jsou popsány na vlastní stránce - 100 let / Jahre
* * *

                      Galerie Krause

Tumbelenstrasse 37, CH-8330 Pfaffikon ZH, Telefon/Fax +41 44 9503066, galeriekrause@bluewin.ch

Ausstellung aus Anlass
des 5. Todestages des Galeriegründers
Oskar Leo Krause

GALERIE KRAUSE -  GESCHICHTE DER GALERIE KRAUSE
Rückblick auf mehr als vierzig Jahre der Galerie, nicht nur in Werken vieler Künstler, die uns begleiteten, auch in Dokumenten, die die Höhepunkte markieren.
Eine Ausstellung, die sehr erfolgreich im Mai 2016 in Prag gezeigt wurde.
Nun sind Sie zu der Ausstellung in Pfäffikon herzlich eingeladen.
Alice Krause

Vernissage
Samstag, 24.09.2016 ab 17 Uhr
Finissage
Sonntag, 16.10.2016 ab 14 Uhr


21.11.-20.12.2016 vánoční výstava
otevírací hodiny sobota a neděle 14-19h nebo podle dohody

V současné době najdete umělecká díla následujících umělců v Galerii Krause v Pfäffikonu.

* * *
Jiří Menzel im Filmpodium der Stadt Zürich

Im Oktober/November-Programm (3.10.-15.11.) zeigt das Filmpodium der Stadt Zürich drei frühe Meisterwerke von Jiří Menzel in restaurierter Fassung, im tschechischen Original mit deutschen Untertiteln:

Ostře sledované vlaky / Scharf beobachtete Züge (Oscar-Gewinner
1968)
Rozmarné léto / Ein launischer Sommer
Skřivánci na niti / Lerchen am Faden (Goldener Bär, Berlinale 1990)

Ausserdem ist als Premiere Robert Kolinskys filmisches Porträt
To Make a Comedy Is No Fun - Jiří Menzel zu sehen.

Am Freitag, dem 7. Oktober werden sowohl Jiří Menzel als auch Robert Kolinsky im Filmpodium zu Gast sein und ihre Filme vorstellen.

Näheres ist unter diesem Link zu erfahren:
http://www.filmpodium.ch/reihen-uebersicht/57453/

Michel Bodmer
Stv. Leiter Filmpodium der Stadt Zürich
www.filmpodium.ch

* * *
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Od středy, 28. září do pátku 30.9. se koná v Praze opet Konference zahraničních Čechů. 
Informace jsou na www.zahranicicesi.com

* * *

Volby do Senátu Parlamentu ČR - říjen 2016

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat NEBUDE.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu. Toto je možné jedním ze tří způsobů:

1/ podáním v listinné podobě, které je opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
2/ podáním v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
3/ podáním zaslaném prostřednictvím datové schránky

Podání musí být doručené úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 30. září 2016) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 5. října 2016 do 16 hod SEČ)

Zastupitelský úřad smí předat voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 22. září 2016) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Je možné vydat voličské průkazy najednou pro obě kola voleb, bez ohledu na to, zda je v žádosti výslovně uvedeno, že si volič přeje vydat oba průkazy současně.

Pro úplnost uvádíme, že Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz , logo "Volby do Senátu Parlamentu ČR".
Informace o novém informačním portálu CzechPlatform.cz

Dovolujeme si Vás informovat o nové službě, kterou nabízejí Česká centra prostřednictvím nového informačního portálu CzechPlatform.cz 

Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí uvedla do provozu informační portál, který nabízí přehled o plánovaných českých aktivitách konaných v daném teritoriu.  Oficiální spuštění CzechPlatform.cz se uskutečnilo v prostorách Ministerstva zahraničních věcí dne 23. 6. 2016 za účasti ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.

Platforma mapuje kulturní aktivity Česka v zahraničí podporované ze státních i soukromých zdrojů. Přispívá k větší koordinaci české zahraniční prezentace v oblasti kulturních
a kreativních průmyslů. Poskytuje hodnotný zdroj informací o chystaných akcích a přehled kontaktů.

Prostřednictvím CzechPlatform.cz lze obdržet podrobnější přehled o aktivitách
s českou účastí ve Vašich teritoriích.

Máte-li zájem, můžete se zaregistrovat na stránkách CzechPlatform pro odběr Newsletteru. Nabízené informace pomohou získat ucelenější přehled o relevantních akcích a návštěvách významných českých osobností. V případě zájmu o spolupráci s daným subjektem lze díky CzechPlatform.cz navázat kontakt přímo. Pokud se tak rozhodnete, lze napomoci zviditelnění daného projektu/ subjektu prostřednictvím sítě kontaktů ZÚ.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, odd. komunikace Českých center
na telefonním čísle (+420) 234 668 257 nebo e-mailem na info@czechplatform.cz

Tiskovou zprávu a fotografie ze slavnostního zahájení konaného 23. 6. 2016 naleznete na http://www.czechcentres.cz/novinky/czechplatform3/

Česká centra

Václavské nám. 816/49, Praha 1, 110 00, Česká republika

Telefon: +420 234 668 257 (koordinátor projektu CzechPlatform)

E-mail: info@czechplatform.cz

Web: www.czechplatform.cz

Mgr. ČC Petra Jungwirthová, PhDr. Světoslava Danešová, Ing. Kristina Larischová

* * *

A co je nového u vás ?

Rádi zveřejníme informace také o vašich plánovaných a provedených akcích,
texty a fotografie posílejte na