novinky / neu

příští termíny: Výbor- podzimní schůze v Bernu 11.11. 2017

Informace o plánovaných nebo proběhlých (nám ohlášených) aktivitách členských spolků SSČS.

DoporučujemePřestupové hnutí a tradice české reformace
Přednáška Mgr. Ficharda  a F. Vlasáka
V pátek 23. června 2017 v 19:30 hodin pořádá spolek Domov ve velké posluchárně Katholisches Studentenhaus Uni Basel, Herbergsgasse 7, 4051 Basilej, přednášku Richarda F. Vlasáka
z Tábora Přestupové hnutí a tradice české reformace. Přednášku pořádáme při příležitosti 500. výročí začátku reformace.
    

* * *
Sokolská župa Švýcarská

Tradice letních táborů mládeže župy Švýcarské je dlouhá. Konaly se tábory pro děti a mládež, pak tábory pro pamětníky, pro pamětníky i jejich děti. Nyní jsou to opět tábory sokolské mládeže. Tábor byl dosud vždy úspěšný, a proto se i v letošním roce sejdeme na známém místě v Bürserbergu, kde se koná.

Bližší informace a přihlášení je možné na odkazu www.sokol.ch  
Těšíme se na viděnou v létě!
* * *
další akce sokolstva
23.- 25.06.
Nordic walking (tyčkování), Bürserberg - L. Čarnecká, 041-260 32 27 ludmila@dbservice.com

srpen
Vandrování  - Sokol Baden+Luzern, Václav Günter vm.guenter@hispeed.ch

20.08. Sjíždění řeky Reuss, Sokol Luzern - J. Bachmann, 041 260 86 07

09.09.
Volejbalový turnaj Sokol Cup - http://sokolcup.sokol.ch/

Říjen/listopad
Krajanské setkání v Bernu - J. Dvořák, 031-331 10 30, nebo SMS: 076-571 88 23 dvosen@solnet.ch

11.11.
Oslava Dne příměří v Cernay - J. Svoboda, 032-685 57 84 jiri.svoboda@sunrise.ch

12.11.
Župa Švýcarská /
Cvičební neděle,Windisch, dospělí + děti Sokol Baden - L. Čarnecká, 041-260 32 27 ludmila@dbservice.com
* * *

Prokliky k detailním informacím najdete naZápis do České školy na školní rok 2017-18
Zahájili jsme zápis do České školy na příští školní rok. 
Výuka je určena pro děti od 4 let, které navštěvují Kindergarten nebo Primarschule. 
Probíhá pravidelně v Adliswilské škole Kopfholz, ve středu od 14:00h do 15:15h.
Přihlášky na školní rok 2017-18 přijímáme do 30. 6. 2017.
.
V Předškolce propojujeme princip švýcarských Spielgruppe (volná hra s vrstevníky a posilování sociálních dovedností) a některých prvků českých mateřských škol (vedené aktivity směřující k rozvoji různých dovedností u dětí adekvátně věku – hrubá i jemná motorika, grafomotorika, hudební a pohybová výchova.
Setkáváni probíhá v úterý a čtvrtek dopoledne 8:30-11:30,v Kirchgemeindehaus im Sihlpark v Adliswilu. Zápis na posledních pár volných míst probíhá až do naplnění kapacity.
* * *

v neděli 2.7.2017
od 14:30 do 15:30 pohádka O perníkové chaloupce s navazujícím workshopem - výroba loutek
Katholische Kirche Adliswil, Rellstenstrasse 2, Adliswil
* * *

MZV ČR                                                       
Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2017:

  1. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici v rubrice Kurzy a studenti. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce
Termín kurzu: 21. 7. až 18. 8. 2017
Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici, rubrika Kurzy a studenti do 15. 3. 2017
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
Termín kurzu: 28. 8. až  8. 9. 2017

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2017
  1. Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti  MZV
Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar s možností přímého odeslání.
* * *

Co plánujete Vy?
I Vaše akce rádi zveřejníme, pošlete informace, letáčky, obrázky na