detaily k akcím

Akce, které se vztahují speciálně na výročí "osmičková" roku 2018 najdete ve čtyřech jazycích na stránkách 2018- 100 ČSR / 50 EXIL
* * *
DOMOV + SVU
Basel
Kam kráčíš české divadlo?
V úterý 5. června 2018 v 19 hodin jsme pro vás připravili zajímavýzážitek, který je první letošní akcí švýcarské pobočky Společnostipro vědy a umění (SVU), ve spolupráci s basilejským spolkem
Domov.
V posluchárně č. 115, Kollegienhaus Uni Basel, Petersplaz 1přivítáme našeho předního překladatele ze severských jazyků, autorabeletrie a dětské literatury a divadelního vědce Zbyňka Černíka,který nám ve své přednášce Kam kráčíš české divadlo? přiblížísoučasný stav českého divadla a pokusí se odpovědět na některéotázky: Jak na tom dnes české divadlo je? Co se děje na divadelníchscénách v Praze i v některých regionech? Objevily se v poslednídobě nějaké zajímavé režisérské osobnosti? Jak funguje koexistencetradičních 'kamenných' divadlech a malých experimentálních scén?
A konečně, do kterého nebo kterých kon-krétních divadel stojí za tozajít?
PhDr. Zbyněk Černík (* 17. 1. 1951, Praha) vystudoval naFilozofické fakultě Uni-verzity Karlovy anglistiku a nordistiku. Řadulet působil jako redaktor nakladatelství Odeon, v současnosti je
redaktorem edičního oddělení Institutu umění-Divadelního ústavu.
Kromě toho překládá (ca. 70 titulů beletristických a dramatických,především I. Bergmana, P. O. Enquista, T. Lindgrena,A. Strindberga), je spoluautorem Slovníku severských spisovatelů,
píše prózu pro dospělé i děti a autorsky spolupracuje s Českým rozhlasem a různými kulturními periodiky. Dr. Černík je nositelemCeny Švédské akademie za překlad, prémie Nadace švédské
literatury a prémie české Obce překladatelů za překlad. Jeho zájmyjsou: cestování, fotografie a medvědi.
* * *