Zpravodaj

Časopis Zpravodaj ve spolupráci se Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
při příležitosti 50. výročí okupace Československa
vyhlašuje soutěž
o nejzajímavější příběh našeho čtenáře anebo spolku

Na tři nejúspěšnější autory čekají tyto ceny:
1. místo: 80,00 CHF
2. místo: 60,00 CHF
3. místo: 40,00 CHF
PRAVIDLA:
Trvání soutěže: Soutěž probíhá v době od 1. září 2017 do 31. prosince 2017
Podmínky účasti: zaslaný článek musí být čitelný, podepsaný a musí být uvedena celá adresa odesílatele a jeho telefon (event. e-mail).
Článek může být zaslán v jakékoli literární podobě, omezující je pouze délka příběhu na max. dvě strany A4. Tématem je „Emigrace“.
Například zážitky při útěku z ČSSR, o obětavé pomoci v  době  integrace  od  švýcarských  úřadů  nebo  místních  obyvatel, o největších překvapeních, ale i zklamáních a jiné. Po ukončení soutěže a vyhlášení výherce v únorovém čísle Zpravodaje budeme doručené články postupně uveřejňovat.
Soutěžící: Soutěže se mohou zúčastnit všichni odběratelé, čtenáři a příznivci Zpravodaje, jakožto i zástupci a členové různých spolků ve Švýcarsku a v cizině, kteří akceptují vyhlášení podmínek soutěže.
Soutěže se nesmí zúčastnit členové správní a redakční rady Zpravodaje.
Výherce: výhercem se stává účastník soutěže, který splnil podmínky soutěže a jeho článek byl zvolený porotou s největším počtem hlasů.
Porota je tvořena správní a redakční radou.
Kontaktování  výherce:  vyhodnocení  soutěže  proběhne  do  30 kalendářních dní od ukončení soutěže. Výherce bude kontaktován e-mailem,  telefonicky  anebo  poštou.  Výherci  budou  uveřejněni v  únorovém  čísle  02/2018  Zpravodaje.  Pokud  se  organizátorovi nepodaří  spojit  se  s  výhercem  do  30  kalendářních  dní  od  konce vyhodnocení soutěže, bude zvolen jiný výherce.
Výhra: výhra bude administrátorkou zaslána přímo na konto výherce anebo vyplacená složenkou.
Souhlas soutěžícího: zasláním článků do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže, s uveřejněním svého soutěžního článku ve Zpravodaji a se zpracováním osobních údajů po dobu soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže, na  délku trvání, jakož i na změnu jakýchkoliv skutečností souvisejících s realizací soutěže a to bez uvedení důvodu. Změnu podmínek soutěže pořadatel písemně zveřejní v časopisu Zpravodaj.
V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí pořadatele konečné a závazné. Účastníci berou na vědomí, že výhry ze soutěže není možné vymáhat soudní cestou.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
JAK SE ZÚČASTNIT?
Sepište příběh s tématem „Emigrace“  a zašlete nám jej nejpozději do 31. prosince 2017 na: 
Do předmětu v e-mailu  či na obálku uveďte  heslo “SOUTĚŽ”.
DOTAZY? na výše uvedeném  e-mailu nebo na tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Zpravodaj na webu …
(redakční část): vždy 4-6 týdnů po tom, co ho dostanou předplatitelé
... zde, na stránce Zpravodaj - archiv
... Českého velvyslanectví Bern
http://www.mzv.cz/bern/cz/vzajemne_vztahy_a_informace/cesi_zijici_ve_svycarsku/index.html 
* * *
...  na konci této stránky najdete v tištěném Zpravodaji avizované odkazy a příspěvky, které přesahují kapacitu jednoho čísla
* * *

Zpravodaj najdete každý měsíc ve schránce. Že jste si ho ještě nepředplatili?
Můžete si objednat buď „abo“ nebo jednotlivé - "zkusné" - číslo

u administrátorky J.Schifferle

mailem na jarmila.schifferle@gmx.ch

dopisem na adrese Jarmila Schifferle,  CH-5313 Klingnau, Parkstrasse 2  ("zkusné" - číslo: udejte, které číslo Zpravodaje si přejete).

Inzerenti a přispěvatelé – i noví zájemci – , kteří chtějí publikovat ve Zpravodaji, hlaste se na adresách Zpravodaje (viz Impressum)